01 391 CEE Directiva Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă
02 Legea 319 din 14.07.2006 a securitatii si sanatatii in munca
03 HG 1425 din 11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 319 din 2006
04 HG 955 din 08.09.2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii SSM
05 HG 971 din 26.07.2006 cerinte minime pentru semnalizare de securitate si sanatate la locul de munca
06 HG 1048 din 09.08.2006 privind cerintele minime de SSM pentru utilizarea EIP la locul de munca
07 HG 1091 din 16.08.2006 privind cerintele minime de SSM pentru locul de munca
08 HG 1146 din 30.08.2006 privind cerintele minime de SSM pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
HG 1022 din 10.09.2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata sanatatea securitatea muncii si protectia mediului
HG 1028 din 09.08.2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
HG 1049 din 09.08.2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucrătorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran
HG 1050 din 09.08.2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucrătorilor din industria extractiva de foraj
HG 1051 din 09.08.2006 privind cerintele minime manipularea manuala a maselor
HG 1058 din 09.08.2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
HG 1061 din 10.09.2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României
HG 1070 din 16.08.2006 modificarea HG 412 din 2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei
HG 1092 din 16.08.2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca
HG 1093 din 16.08.2006 privind stabilirea cerintelor minime de SSM pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
HG 1132 din 18.09.2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori modificata prin HG 1079 din 2011
HG 1136 din 30.08.2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
HG 115 din 05.02.2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata
HG 1169 din 25.11.2011 pentru modificarea si completarea HG 355 din 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
HG 119 din 14.02.2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale
HG 1218 din 06.09.2006 privind stabilirea cerintelor minime de SSM in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
HG 1408 din 04.11.2008 privind clasificarea ambalarea si etichetarea substanţelor periculoase
HG 1875 din 22.12.2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest
HG 1876 din 22.12.2005 privind cerintele minime de SSM referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
HG 243 din 08.05.2013 privind cerintele minime de SSM pentru prevenirea ranilor provocate de obiecte ascutite in activitatile din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale
HG 300 din 02.03.2006 privind cerintele minime de SSM pentru santiere temporare sau mobile
HG 355 din 11.04.2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
HG 461 din 05.04.2006 pentru modificarea HG 752 din 2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echip si sistemelor protectoare in atmosfere potential explozive
HG 493 din 12.04.2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
HG 510 din 02.06.2010 privind cerintele minime de SSM referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale
HG 539 din 07.04.2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor
HG 862 din 03.06.2004 privind aprobarea instrucţiunilor de metrologie legală
Legea 108 din 16.06.1999 republicata in 2012 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
Legea 126 din 1995 republicata in 2011 privind regimul materiilor explozive
Legea 130 din 20.06.1999 actualizata 2010 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca
Legea 155 din 26 iulie 2000 pentru aprobarea OG 16 din 2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii
Legea 211 din 15.11.2011 privind regimul deseurilor
Legea 245 din 09.06.2004 privind securitatea generala a produselor
Legea 307 din 12.07.2006 privind aparare impotriva incendiilor
Legea 346 din 2002 actualizata privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
Legea 352 din 21.06.2006 pentru completarea OG 2 din 2001 privind regimul juridic al contraventiilor
OMAI 163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
OMAI 712 din 23.06.2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta
OMAI 784 din 02.09.2005 privind modificarea si completarea OMAI 712 din 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta
ORDIN 10 din 09.01.2006 privind aprobarea listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii masinilor industriale
ORDIN 12 din 12.01.2006 privind aprobarea listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii EIP
ORDIN 1226 din 03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale
ORDIN 161 din 06.03.2006 de completarea Ordinului 10 din 2006
ORDIN 450 al MMSSF din 6.06.2006 aprobarea NM de aplicare a Legii 346 din 2002 modificata si completata
ORDIN 572 din 24.07.2006 Normelor tehnice de aplicare a L 226 din 2006 conditii speciale
ORDIN 753 din 16.10.2006 privind protectia tinerilor in munca
ORDIN 754 din 16.10.2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe
ORDIN 755 din 16.10.2006 pentru aprobarea FIAM si a instructiunilor de completare
ORDIN 916 din 27.072006 privind aprobarea Normelor de supraveghere prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
ORDIN 94 din 07.02.2006 privind aprobarea listei Standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la EIP
OUG 96 din 14.10.2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
OUG 99 din 29.07.2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca